Wąskie taśmy

Wąskie taśmy mogą być wykonane:

1) z  papieru ściernego EKA1000  –  np. o wymiarach: 150 x 7250 mm

2) z papieru ściernego RKEO  –  np. o wymiarach: 100 x 6750 mm

3) z płótna ściernego EKA400J  –  np. o wymiarach: 50 x 2720 mm

4) z włókniny ściernej – np. o wymiarach 100 x 2000 mm