Poradnik techniczny

OBRÓBKA ŚCIERNA

Jest to odmiana obróbki skrawaniem. Obróbka ścierna polega na usuwaniu naddatku materiału za pomocą luźnych ziaren lub narzędzi ściernych, tj. past, tarcz, osełek, papieru czy płócien ściernych.


MATERIAŁY ŚCIERNE

To minerały występujące w przyrodzie lub otrzymywane w sposób sztuczny. W przypadku materiałów ściernych pochodzenia naturalnego są one w procesie przeróbki mechanicznej i chemicznej przetwarzane na ziarna i mikroziarna ścierne. Natomiast w przypadku materiałów ściernych sztucznych wytwarzanych w wyniku sztucznej syntezy lub wytopu otrzymuje się klinkier, który następnie poddaje się rozdrobnieniu na ścierniwo. Zarówno materiały ścierne naturalne, jak i sztuczne cechuje nieregularna wielkość i geometria, a także różna budowa wewnętrzna oraz właściwości wytrzymałościowe i ostrość krawędzi..

Materiały ścierne – naturalne

Występujące w przyrodzie – wykorzystywane są wówczas, gdy podstawowym celem obróbki ściernej jest wygładzenie powierzchni.

Materiały ścierne – sztuczne

wytwarza się według określonej technologii. Do najczęściej wykorzystywanych należą:

– elektrokorund – składa się z krystalicznego tlenku glinowego (α-Al2O3) i niewielkiej ilości domieszek.

– ceramiczny korund spiekany – (Al2O3) – posiada drobnokrystaliczną budowę, zwykle występuje w postaci roztworu koloidalnego – zawiesiny SG. Charakteryzuje się większą wytrzymałością i odpornością na pękanie i dużą ciągliwością. Posiada znacznie lepsze właściwości technologiczne od elektrokorundu.

– węglik krzemu – SiC –zwany karbokorundem jest związkiem krzemu z węglem. Produkowany w dwóch formach – zielony – z małą ilością domieszek oraz czarny – z większą ilością zanieczyszczeń.  Dzięki ostrym krawędziom kryształów jest bardzo dobrym materiałem ściernym.

Charakteryzuje się dużą twardością i małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.

 ElektrokorundWęglik krzemu
Twardośćmniejszawiększa
Przewodność cieplnawiększamniejsza

ZIARNO ŚCIERNE

Jest to pojedynczy element rozdrobnionego materiału ściernego. Ziarna ścierne przyjęło klasyfikować się ze względu na ich wielkość, kształt oraz właściwości mechaniczne.


ŚCIERNIWO 

Jest to materiał ścierny rozdrobniony na ziarna różnej wielkości i formie geometrycznej.


PODKŁAD 

Podłoże na którym wykonane są wyroby ścierne. Do najczęściej stosowanych podkładów należą: papier (P), tkanina (T), papier wzmocniony tkaniną (K), fibra (F) i włóknina (V).


SPOIWO 

Jest nieodłącznych elementem narzędzi ściernych. Zadaniem spoiwa jest powiązanie pojedynczych ziaren ściernych w porowate ciało stałe. W narzędziach ściernych stosowanych jest wiele rodzajów spoiw, m. In:

– ŻYWICZNE NATURALNE (E) – jest to utwardzona żywica naturalna (szelag)

– ŻYWICZNE SZTUCZNE (B, KZ) – utwardzalne sztuczne żywice

– ŻYWICZNE – MECHANICZNIE WZMOCNIONE (BF) – spoiwo wzmocnione jest siatką metalową lub tkaniną z włókien naturalnych lub sztucznych


NASYP 

Oznacza sposób i stopień pokrycia podkładu ziarnem ściernym.

RODZAJ NASYPUSTOPIEŃ POKRYCIA PODKŁADU ZIARNEMZASTOSOWANIE
OTWARTY  50-70%– szlifowanie drewna sosnowego, klejonki
PÓŁOTWARTY  80-90%– szlifowanie metali kolorowych, materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych
ZAMKNIĘTY  100%– szlifowanie metali, materiałów drewnopodobnych, litego drewna liściastego i lakierów

GRANULACJA 

Oznacza rozkład wielkości ziaren rozdrobnionego materiału.