Poradnik techniczny

OBRÓBKA ŚCIERNA – jest to odmiana obróbki skrawaniem. Obróbka ścierna polega na usuwaniu naddatku materiału za pomocą luźnych ziaren lub narzędzi ściernych, tj. past, tarcz, osełek, papieru czy płócien ściernych.

MATERIAŁY ŚCIERNE- to minerały występujące w przyrodzie lub otrzymywane w sposób sztuczny. W przypadku materiałów ściernych pochodzenia naturalnego są one w procesie przeróbki mechanicznej i chemicznej przetwarzane na ziarna i mikroziarna ścierne. Natomiast w przypadku materiałów ściernych sztucznych wytwarzanych w wyniku sztucznej syntezy lub wytopu otrzymuje się klinkier, który następnie poddaje się rozdrobnieniu na ścierniwo. Zarówno materiały ścierne naturalne, jak i sztuczne cechuje nieregularna wielkość i geometria, a także różna budowa wewnętrzna oraz właściwości wytrzymałościowe i ostrość krawędzi.

Materiały ścierne – naturalne – występujące w przyrodzie – wykorzystywane są wówczas, gdy podstawowym celem obróbki ściernej jest wygładzenie powierzchni.

Materiały ścierne – sztuczne – wytwarza się według określonej technologii. Do najczęściej wykorzystywanych należą:

elektrokorund - składa się z krystalicznego tlenku glinowego (α-Al2O3) i niewielkiej ilości domieszek.

ceramiczny korund spiekany – (Al2O3) – posiada drobnokrystaliczną budowę, zwykle występuje w postaci roztworu koloidalnego – zawiesiny SG. Charakteryzuje się większą wytrzymałością i odpornością na pękanie i dużą ciągliwością. Posiada znacznie lepsze właściwości technologiczne od elektrokorundu.


węglik krzemu – SiC –zwany karbokorundem jest związkiem krzemu z węglem. Produkowany w dwóch formach – zielony – z małą ilością domieszek oraz czarny – z większą ilością zanieczyszczeń.  Dzięki ostrym krawędziom kryształów jest bardzo dobrym materiałem ściernym.

Charakteryzuje się dużą twardością i małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.

 

Elektrokorund

Węglik krzemu

Twardość

mniejsza

większa

Przewodność cieplna

większa

mniejsza


ZIARNO ŚCIERNE – jest to pojedynczy element rozdrobnionego materiału ściernego. Ziarna ścierne przyjęło klasyfikować się ze względu na ich wielkość, kształt oraz właściwości mechaniczne.

ŚCIERNIWO - jest to materiał ścierny rozdrobniony na ziarna różnej wielkości i formie geometrycznej.

PODKŁAD – Podłoże na którym wykonane są wyroby ścierne. Do najczęściej stosowanych podkładów należą: papier (P), tkanina (T), papier wzmocniony tkaniną (K), fibra (F) i włóknina (V).

SPOIWO -  jest nieodłącznych elementem narzędzi ściernych. Zadaniem spoiwa jest powiązanie pojedynczych ziaren ściernych w porowate ciało stałe. W narzędziach ściernych stosowanych jest wiele rodzajów spoiw, m. In:

ŻYWICZNE NATURALNE (E) – jest to utwardzona żywica naturalna (szelag)

ŻYWICZNE SZTUCZNE (B, KZ) – utwardzalne sztuczne żywice

ŻYWICZNE – MECHANICZNIE WZMOCNIONE (BF) – spoiwo wzmocnione jest siatką metalową lub tkaniną z włókien naturalnych lub sztucznych

NASYP – oznacza sposób i stopień pokrycia podkładu ziarnem ściernym.

RODZAJ NASYPU

STOPIEŃ POKRYCIA PODKŁADU ZIARNEM

ZASTOSOWANIE

OTWARTY

  50-70%

- szlifowanie drewna sosnowego, klejonki

PÓŁOTWARTY

  80-90%

- szlifowanie metali kolorowych, materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych

ZAMKNIĘTY

  100%

- szlifowanie metali, materiałów drewnopodobnych, litego drewna liściastego i lakierów

 

GRANULACJA – oznacza rozkład wielkości ziaren rozdrobnionego materiału.